Hatha & Rajayoga


HOT 90 och HOT 60 härstammar från ett Hatha yoga system som sammanställdes av Natha Yogagrenen för flera tusen år sedan. Både i skapandets stund och idag är syftet med att praktisera den här yogan att skapa en balans av aktiviteter och processer mellan kropp, sinne och själ. Det är först som vi skapat en balans mellan de här tre komponenterna som vi får tillgång till och kan väcka till liv den kraft som ligger till grund för vårt medvetande. Med tillgång till vårt medvetande kan vi också utveckla vår tillit, intuition, självkontroll, positiv disciplin, koncentration, uthållighet och vilja, och således främja vår styrka och balans och påbörja en själslig utveckling. Det är genom att praktisera yoga som vi finner källorna till dessa inneboende krafter.

I Hot Yoga praktiserar vi klassisk Hathayoga samt Rajayoga.

Hatha yoga inkluderar, i stora drag, all yoga där vi intar yogaställningar och utövar andningsövningar. Om man bortser från de allra modernaste tiderna så har syftet med yogan alltid varit att bygga upp den fysisk styrka, uthållighet och koncentration som förutsätts för att man ska kunna meditera, att öppna upp energikanaler och energi centra och, inte minst, utvecklas på en själslig nivå. Idag utövar de flesta Hatha yoga för hälsans skull och ser det som ett alternativ till mer traditionell fysisk träning, mer än för den själsliga resans skull. Hatha yoga är emellertid mer än stretching och muskelskulpterande.

När vi utövar yoga skapar vi en känsla av balans mellan vårt inre och yttre, och rör oss stadigt mot klarsynthet och insikt i vem vi är och hur vi fungerar. Då kropp och sinne är sammankopplat måste vi först tänja kroppen genom disciplin och utrensning (Hatha yoga). När vårt motstånd (ont, stelhet etc.) till Hatha yogan har minskat, vår hälsa stärkts och psykologisk integration uppnåtts når vi de djupare aspekterna av yogan.

Raja yogan (”the royal path”) berör vårt sinne, förnuft, intellekt och vilja. Vårt sinne uppfattas som ”kungen” över psyko- och fysiologiska strukturer, medvetna som omedvetna.

Raja yogan hjälper dig att bli vän med ditt sinne, vilket ofta på grund av diverse mönster och föreställningar förhindrar dig att förbli i stillhet och frid (meditation). Genom bland annat psykologisk kontroll använder vi vår obegränsade inneboende kraft till att förändra och förändras, förbättra, bryta, skapa, skulptera, stärka och regenerera. Att regelbundet utföra yogaposerna i värmen hjälper dig att stärka kontrollen du har över ditt sinne , och du lär dig med tiden att bemästra det, istället för att låta det, tillsammans med olika beroenden och tvångsbeteenden, kontrollera dig. Du känner dig friare, släpper taget om rastlöshet, oro och ångest samtidigt som du får lättare att koncentrera dig och kommer i kontakt med din inneboende kraft.

Du blir kung över ditt eget kungarike!

Tack vare den utförliga uppmärksamhet som vårt medvetande ägnar kroppens och sinnets tillstånd under det att vi utövar Hot Yoga, praktiserar vi både Raja yoga (för sinnet) och Hatha yoga (för kroppen). Vi rentvår oss av föreställningar, mönster och tvångstankar, vilka oftast leder till modifikationer som begränsar istället för att stärka oss. Vid regelbunden utövning av Hatha och Raja yoga skapar vi en balans mellan kropp och sinne som gör sig tillkänna djupt in i själen.