Värme


I och med att vi svettas reducerar vi onödigt försvar och öppnar upp kanalerna som leder in till vår kärna. Det är i värmen som vi hör våra inre röster, och genom att lyssna till dem hör vi snart själens röst och lär känna vårt inre jag. Ryssland har sin banja, Mellanöstern sin hammam, och indianerna sin sweatlodge. Värmen har genom åren används för att kurera allt från förkylningar, huvudvärk, övervikt och reumatism till bakfylla och förgiftningar.

Att inte svettas sägs ha en negativ effekt på vårt immunförsvar. Genom att praktisera Hot Yoga regelbundet stimuleras din svettmekanism.

Värmen ökar cirkulationen i kroppen. Precis som en smed värmer sitt föremål innan han formar det behöver vi värma våra muskler innan vi kan forma dem. Det är först när våra muskler är formbara som vi kan ta oss djupare in i yogaposerna.

En annan effekt av att blodcirkulationen ökar genom värme är att syret lättare frigörs från hemoglobinet. När syresättningen i vävnaderna ökar minskar du risken för muskel- och ledskador. Du presterar bättre samt effektiviserar återhämtning och rehabilitering. Värmen sätter igång en läkande process med djupa verkningar. Kroppen förlorar inte värme under klassen, vilket leder till att mjölksyreproduktionen minskar och koldioxidnivån sänks. Slaggprodukter och toxiner på cellnivå forslas ut, temperaturen förblir på en balanserad nivå, saltet i svetten binder fukt så huden blir renare och mjukare. På det mentala planet stärker vi disciplinen och ökar förmågan att fokusera och koncentrera oss. Enligt den ayurvediska teorin (den äldsta läkarevetenskapen) är uppvärming av kroppen en av de mest hälsofrämjande behandlingsmetoderna. När vi utövar yoga i ett uppvärmt rum frigörs värme (vid stark Pitta) och värme leds in (vid stark Vata).

När vi omges av luft som är varmare än vår egen kroppstemperatur absorberas värme genom huden. Energin som kommer med värmen transporteras sedan via huden till våra muskler, leder och organ. Värmen mjuknar upp spända muskler och får oss att slappna av. Produktionen av antikroppar ökar, immunförsvaret stärks och vi blir mindre mottagliga för infektioner och virus. Om du yogar i värme regelbundet reducerar du även kroniska inflammationer i leder och muskler. På det mentala planet upplever vi världen mindre stressfylld.